Leerlingenraad

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben inspraak d.m.v. een afvaardiging in de Leerlingenraad.

 

Dit schooljaar bestaat de Leerlingenraad uit: 

 

Groep

Vertegenwoordiger

Groep

Vertegenwoordiger

5a

Elodie 

7a

 Kaya

5b

Feike 

7b

 Lisa

5c   

Thijs

7c

 Areya

6a

Lily

8a

 Malin

6b

Femke

8b

 Flore

6c

Olivier

8c

 Merlijn

 

Deze twaalf kinderen vergaderen vijf keer per schooljaar met de adjunct-directeur. De inhoud van dit overleg wordt via de nieuwsbrief gedeeld met ouders.