Schoolplan

In het schoolplan kijken wij vier jaar vooruit en beschrijven we per beleidsterrein wat we doen en wat we nog willen bereiken (verbeterpunten). Deze verbeterpunten komen terug in de jaarplannen en jaarverslagen.

In het voorjaar van 2023 hebben wij een nieuw schoolplan voor 2023-2027 opgesteld. Hier kunt u ons schoolplan van 2023-2027 bekijken. De verbeterpunten en meerjarenplanning leest u hier.