Schoolplan

In het schoolplan kijken wij vier jaar vooruit en beschrijven we per beleidsterrein wat we doen en wat we nog willen bereiken (verbeterpunten). Deze verbeterpunten komen terug in de jaarplannen en jaarverslagen.

Hier kunt u ons schoolplan van 2019-2023 bekijken.

 

In het voorjaar van 2023 zullen wij een nieuw schoolplan voor 2023-2027 opstellen.