Home

Welkom op de site van RKBS De Waterwilg

De Waterwilg is een moderne, dynamische school met rond de 700 leerlingen en 59 personeelsleden. Er zijn zeven kleutergroepen en drie parallelgroepen van de groepen 3 t/m 8.

Door de structuur, saamhorigheid en betrokkenheid heerst er een prettige sfeer en is het overzichtelijk voor iedereen; leerlingen, ouders en leerkrachten ervaren de school hierdoor als een kleine school. De goede samenwerking tussen de leerkrachten onderling heeft tot gevolg dat kennis en expertise wordt gedeeld, wat weer ten goede komt aan de leerlingen.

Alle groepen hebben een eigen ingang tot het schoolgebouw en per jaargroep eigen speeltijden op de speelplaats, waardoor het overzicht bewaard blijft. Dankzij de grootte van de school zijn er ruime mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van vakleerkrachten en het bieden van extra ondersteuning aan individuele leerlingen. De leerkrachten zetten zich dagelijks volledig in, om te zorgen dat de leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wat maakt onze school zo bijzonder?

 • Fijne en inspirerende leeromgeving.
 • Veilige school, Kanjerschool (zie: Sociale veiligheidslijst De Waterwilg).
 • Breed zorgaanbod en het kernteam.
 • Onderwijs op maat en moderne leermiddelen, Snappet en chromebooks voor groep 4 t/m 8.
 • SEN-groep (Special, Educational, Needs), remedial teaching, extra ondersteuning voor de leerlingen en leerrkrachten.
 • Uitdagend onderwijs, kangoeroegroep voor groep 1 t/m 8.
 • Cultuur, wetenschap en techniek, programmeren.
 • Engels voor de groepen 1 t/m 8.
 • Bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8 door twee vakleerkrachten.
 • Het bewegend leren staat centraal tijdens de lessen.
 • Muziekonderwijs door een vakleerkracht voor de groepen 1 t/m 8.
 • School op Seef (verkeerseducatie).
 • 21 Century Skills: aandacht voor samenwerken, creatief zijn en kritisch denken.
 • Maatschappelijke bewustwording, samen iets doen voor goede doelen.
 • Actief bezig zijn met het leefmilieu, afvalscheiding, NL Schoon en 194 zonnepanelen op het dak. Voor meer informatie over de opbrengst kunt u kijken op:  Monitoring Zonnepanelen
 • Afvalvrije school en gezonde school (zie: www.gezondeschool.nl)
 • Een goed georganiseerde overblijf met een Platina Ster.
 • Contact en samenwerking met verschillende opvangorganisaties voor buitenschoolse opvang.
 • Naschoolse activiteiten zoals: tekenen, schilderen, muziek, First Lego League en Mad Science.
 • Goede onderwijskwaliteit zie: Schoolplan 2019-2023Jaarplan en Jaarverslag.
 • Eindtoetsscore groep 8 in 2021-2022 is gemiddeld 538,3 (landelijk gemiddelde 534,8)
 • Uitstekende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs
  (zie: www.onderwijsinspectie.nl)
 • Tevredenheidspeiling ouders (7,9), leerlingen (8,3) en leerkrachten (8,4).
 • Meer informatie vindt u in onze schoolgids en op scholenopdekaart

Wij zijn trots op onze school en wensen u veel lees- en kijkplezier op deze website.

Heeft u interesse in onze school? Dan kunt u contact opnemen met de administratie. Agneta Tuijl of Andjanie Ramlal staan u graag te woord.
U kunt de administratie bereiken op: 015-3105300 of via info@dewaterwilg.nl