Tevredenheid

Het is voor ons belangrijk om feedback vanuit ouders, leerlingen en het personeel te ontvangen. Zo kunnen wij dagelijks goed onderwijs blijven geven. Op De Waterwilg wordt jaarlijks een tevredenheidspeiling gehouden. Bij iedere uitslag schrijven wij een toelichting en formuleren wij eventuele actiepunten voor het schoolplan. De resultaten van de tevredenheidspeilingen worden met het team, MR en de leerlingenraad besproken.

Hieronder staan de meest actuele resultaten en kunt u de tevredenheidspeilingen lezen.

 

 

 

De Waterwilg

2024

Leerling tevredenheid

8,4

2022

Ouder tevredenheid

8,2

2023

Personeel tevredenheid

8,4

 

Bekijk onze tevredenheidspeilingen: