Dokters-/tandartsafspraak

Heeft uw kind een afspraak bij de dokter, tandarts, specialist etc.? Dan kunt u dit uiterlijk een dag van tevoren melden via Social Schools door gebruik te maken van de functie absenties. Wij sturen kinderen uit de groepen 1 t/m 6 onder schooltijd niet alleen naar huis voor deze afspraken. Zij dienen op school gehaald te worden.

Tijdens toetsperiodes is het niet wenselijk dat deze afspraken 's ochtends gepland worden. Wij stellen het op prijs als u dit met de leerkracht overlegt.