Inspectie

Themaonderzoek kwaliteit extra ondersteuning 21 maart 2023

De Inspectie van het Onderwijs doet een landelijk onderzoek naar de extra hulp die leerlingen krijgen vanuit Passend Onderwijs. Zij willen met dit onderzoek te weten komen of deze hulp goed aansluit op wat de leerling nodig heeft. De inspectie heeft een aantal scholen geselecteerd waar ze dit onderzoek gaan doen. De Waterwilg is hiervoor geselecteerd en heeft op 21 maart 2023 de inspecteur, Mevr. Van der Wijst, mogen ontvangen. Gedurende de hele dag heeft zij gesprekken gevoerd met directie, intern begeleiders, leerkrachten, ondersteuners en leerlingen (waarvan ouders van tevoren op de hoogte gebracht zijn). Deze ouders hebben ook vragenlijsten ingevuld. De inspecteur heeft observaties uitgevoerd om alles in de praktijk te kunnen zien. Graag delen wij hieronder haar bevindingen met u.

 

Mevr. Van der Wijst heeft documenten bekeken om te zien of alles (dat wettelijk vereist is) erin staat:

  • Wat is het doel?
  • Waarom een OPP?
  • Waarom is er gekozen voor dit arrangement?
  • Welke interventie hoort daarbij?
  • Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren?
  • Hoe is het contact met ouders hierover geregeld?

De inspecteur heeft alles gelezen en gevonden in de documenten. Ook heeft zij alles teruggezien tijdens observaties van ondersteuning en gesprekken met uitvoerders van de ondersteuning. Mevr. Van der Wijst heeft met de intern begeleiders gesproken over het monitoren van de basisvaardigheden. Wanneer beslissen wij als school dat een leerling naar de extra ondersteuning gaat? Mevr. Van der Wijst geeft aan dat wij dit doelmatig doen.

Het is mevr. Van der Wijst opgevallen dat wij een ambitieuze school zijn. Zij vertelt dat wij hoge doelen stellen maar ook goed kijken hóe wij die doelen kunnen behalen.

Een quote van de onderwijsinspecteur: ”Complimenten voor de uitvoering van de extra ondersteuning. Jullie hebben mooie expertise in de school en maken daar ook echt gebruik van, passend bij wat de leerling nodig heeft. Dit doen jullie afgestemd op de leerling en doelgericht.”

 

 

Gesprek met inspecteur 8 oktober 2020

Op 8 oktober had De Waterwilg een online gesprek (wegens corona) met de onderwijsinspectie. Dit gesprek was een vervanging van het gebruikelijke schoolbezoek. Er werd geen rapport gemaakt, maar de resultaten werden meegenomen in een groter onderzoek naar kwaliteitsverbetering op scholen in Nederland. Het was een ontspannen, open en positief gesprek waarbij er veel aandacht was voor de leerkrachten. De inspecteur is zeer tevreden over de manier waarop wij bezig zijn met de onderwijskwaliteit op De Waterwilg.

                                                                                                                                                                           

Inspectiebezoek 15 september 2015

Op 15 september 2015 kwam De heer Raktoe op bezoek in het kader van de 4 jaarlijkse inspectie onderwijs op basisscholen.

De inspectie visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Van te voren had de inspectie aangegeven wat er toegestuurd moest worden en welke items er aan bod moesten komen. Dhr. Raktoe is van 8.00 uur tot 17.00 uur op school geweest. Hij heeft daarbij een bezoek gebracht aan de Kangoeroegroep, de SEN groep, een kleutergroep, groep 4 en groep 7. Ook hebben er gesprekken plaats gevonden met ouders, leerlingen, teamleden en het management.
De inspecteur oordeelde alle onderdelen met “GOED”. Wij zijn erg tevreden en trots op deze beoordeling!

Hier kunt u ons inspectierapport van 2015 bekijken.