Klasouders

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de activiteitencommissie rond Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de sportdag etc.

Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats gevonden met de directeur en/of adjunct-directeur.

 

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

 

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen. In de laatste week van het schooljaar kunt u zich melden bij de leerkracht als u interesse heeft om klasouder voor het nieuwe schooljaar te worden. In de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. Indien er meerdere aanmeldingen zijn, wordt er geloot.

 

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

 

Hieronder ziet u een overzicht van de klasouders 2022-2023

 

Groep

Klasouder

1-2a

Mariska Schoenmakers en Wai-On Man

1-2b

Ingrid van Deutekom en Cindy Miog

1-2c   

Vanessa Heemskerk en Janine Hol

1-2d 

Wendy Goeman

1-2e

Jirska van Leeuwen en Ashley van Dulmen

1-2f

Shuk Yee Li en Cleo Koens

1-2g

Katja Ruesen en Joyce Belt

3a

Yvette van der Zijden en Caroline Timmermans

3b

Nicole van Beelen en Nathalie van den Dries

3c

Karen van der Salm

4a

Claudia Evers en Bianca Hoogweg

4b

Jolanda van der Sman 

4c

Violet Borneman

5a

Vanessa Heemskerk en Jessica Lispet

5b

Bianca Hoogweg

5c

Wendy van der Burg

6a

Vanessa Noordam

6b

Rosina Hoenderdos en Dusty Roeten

6c

Helen Janssen

7a

Ilona Heijmans

7b

Delia Badoux en Jolanda van der Sman

7c

Brenda Dezentjé Hamming

8a

Wenda van Vliet

8b

Aisha Hesselink

8c

Salina Sluijtman