Coronavirus nieuwsbrieven

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hieronder staan de nieuwsbrieven die verstuurd zijn over de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Een paar belangrijke zaken op een rij:

 • Alle kinderen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. 
 • De schooltijden zijn aangepast. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
  Er is van 12.00 – 13.00 uur pauze.
 • Op woensdag zijn alle leerlingen om 12.15 uur uit.
 • De leerlingen van de groepen 8 gaan zich bezighouden met het voorbereiden op de musical. Zij hebben een aangepast rooster.
 • Er is geen mogelijkheid meer voor opvang voor kinderen op school waarvan ouder(s) behoren tot de vitale/cruciale beroepsgroepen. Wel wordt de overblijf weer gecontinueerd.
 • De Waterwilg past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:

  • Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken & proeven, koorts boven 38 graden Celsius.
  • Leerlingen blijven ook thuis als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
  • Als een leerling of iemand uit het huishouden positief getest is op Corona, neem dan contact op met de directeur via info@dewaterwilg.nl
  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren of waarvan de gezinsleden tot de risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem hierover contact op met de directeur via info@dewaterwilg.nl

Met vriendelijke groet,
RKBS De Waterwilg

Karin Zwaveling
Directeur
info@dewaterwilg.nl

Lees meer:

03-06-2020 Heropeningsplan vanaf 8 juni
03-06-2020 Personeelsformatie 8-06 tot 17-07 
03-06-2020 Overeenkomst vaste overblijf
03-06-2020 Gymrooster juni 2020
03-06-2020 Protocol basisonderwijs
08-05-2020 Extra informatie heropening 
08-05-2020 Personeelsformatie 11 mei tot 1 juni
08-05-2020 Gymrooster mei 2020
08-05-2020 Plattegrond Hoofdgebouw
08-05-2020 Plattegrond De Buis
25-04-2020 Heropeningsplan vanaf 11 mei
01-04-2020  Verlenging sluiting school 
25-03-2020  Geen Cito Eindtoets groep 8
18-03-2020  School telefonisch niet bereikbaar
16-03-2020  Afstandsonderwijs
16-03-2020  Handleiding Lesson-Up
16-03-2020  Mailadressen leerkrachten
15-03-2020  Sluiting scholen 16 maart tot 6 april
15-03-2020  Coronavirus
14-03-2020  Coronavirus
12-03-2020  Coronavirus 21.00 uur 
12-03-2020  Coronavirus 15.30 uur