Corona nieuwsbrieven

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alle belangrijke informatie heeft u per mail ontvangen.

Een paar belangrijke zaken op een rij:

 • Alle kinderen gaan weer volledig naar school. 
 • Onze schooltijden zijn: 
 • Op De Waterwilg passen wij de adviezen en de richtlijnen van het RIVM toe. De basisregels zijn:

  – We wassen vaak onze handen met water en zeep.
  – We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog
  – Na school gaan we direct naar huis of de bso.
  – Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
     Leerlingen hoeven geen afstand te bewaren.
  – Bij (milde) klachten, blijf thuis.
     Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten,
     moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken & proeven,
     koorts boven 38 graden Celsius.

 • Of een leerling wel/niet thuis moet blijven, kunt u bepalen aan de hand van de beslisboom.  
  Beslisboom Thuisblijven of naar school t/m groep 8
  Beslisboom Thuisblijven of naar school 12+

 • Mailadressen leerkrachten:
  Mailadressen leerkrachten september 2020

 • Om alle nieuwsbrieven en belangrijke correspondentie vanuit school te ontvangen, verzoeken wij u om zich (opnieuw) aan te melden. 

  U kunt zich (opnieuw) aanmelden op onze website: 
  https://www.dewaterwilg.nl/de-waterwilg/email-adressen/

  Let op: bij het opgeven van uw e-mailadres dient u alle namen van uw kinderen te vermelden én alle groepsnummers van uw kinderen in één 
  keer aan te vinken.  

Hieronder staan de nieuwsbrieven die verstuurd zijn over de maatregelen omtrent het Coronavirus:

13-10-2020 Kleuters andere ingang, extra ruimte wachtende ouders
25-09-2020 Sneltest, vervanging groepen en thuisonderwijs
25-09-2020 Protocol basisonderwijs 22-09-2020
25-09-2020 Mailadressen leerkrachten 
08-05-2020 Plattegrond Hoofdgebouw
08-05-2020 Plattegrond De Buis

Mocht u vragen hebben, kunt u contact op nemen de school. 

Met vriendelijke groet,
RKBS De Waterwilg

Karin Zwaveling
Directeur
info@dewaterwilg.nl