Vrijaf vragen

Absenties

Het kan zo zijn dat u slechts voor enkele uren verlof nodig heeft, omdat u een afspraak heeft met uw kind bij de dokter, tandarts, specialist etc. U dient dit uiterlijk de dag tevoren te melden via Social Schools.

Wij sturen kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 onder schooltijd niet alleen naar huis.

Verlofaanvraag

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering gemaakt worden op de hoofdregel als uw kind tijdens geen enkele schoolvakantie (zomer, kerst, mei) op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dus de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

U kunt een verlofaanvraag indienen via Social Schools. In de verlofaanvraag moet staan dat u in geen enkele schoolvakantie (zomer, kerst, mei) weg kunt gaan met het gezin omdat uw bedrijf anders financiële schade zal lijden. Mocht Leerplicht controleren, dan moet u bewijsstukken aanleveren waaruit dit blijkt. Alle regels staan beschreven in de onderstaande Leerplichtfolder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

In deze folder staan ook voorbeelden van verlof voor “gewichtige omstandigheden” (verhuizing, huwelijk, ziekte, e.d.). Als uw verlofaanvraag wordt afgekeurd kunt u een bewaarschrift indienen bij Leerplicht (zie contactgegevens in de folder).  

Alle regels rondom verlofaanvragen kunt u teruglezen in onderstaande folder(s):

Leerplichtfolder Nederlands
Leerplichtfolder Engels
Leerplichtfolder Arabisch