Schorsen en verwijderen

Scholen krijgen soms te maken met ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en/of ouders. In zulke gevallen is het belangrijk dat de school handelend kan optreden en er maatregelen worden genomen die er toe leiden dat leerlingen tijdelijk of definitief van school worden verwijderd. Aangezien dit ingrijpende maatregelen zijn, is het van belang voor school, ouders en leerling dat hiervoor de juiste procedure wordt gevolgd. De Waterwilg heeft omwille hiervan een protocol Schorsen en verwijderen geschreven.

Klik hier voor de pdf van het protocol schorsen en verwijderen: Protocol Schorsen en verwijderen