School en scheiding

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) is een landelijke organisatie die professionals opleidt om kinderen te begeleiden bij het omgaan met de scheiding van hun ouders. Scheidingskinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen. Het is daarom van essentieel belang om kinderen te ondersteunen. Het KIES-programma is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit Utrecht op zijn effectiviteit en het blijkt dat kinderen die een training hebben gevolgd minder probleemgedrag vertonen, een betere communicatie met hun ouders krijgen en minder schuld voelen ten aanzien van de scheiding www.kiesvoorhetkind.nl.

In het protocol School en Scheiding wordt uitgelegd wie voor de wet ouder is van een kind, beschrijft hoe de school omgaat met de informatievoorziening aan niet-samenwonende ouders en formuleert een aantal richtlijnen voor de school en niet-samenwonende ouders ter voorkoming van misverstanden.

Klik hier voor de pdf van het protocol School en scheiding: School en scheiding