Rouwverwerking

Bijna het hele team van De Waterwilg heeft een cursus Rouwverwerking gevolgd bij Emoties Enzo te Voorburg van Leoniek van der Maarel.

Het Protocol Rouwverwerking is door De Waterwilg opgezet om troost te kunnen bieden en aan te kunnen sluiten bij de verwerking in het rouwproces. In het protocol wordt gesproken over de rouwverwerking vanuit de school bij het overlijden van een ouder. Het protocol zal ook gebruikt worden bij het overlijden van een leerling.

De familie neemt contact op met de school. Indien dit niet gebeurt, belt de directeur naar de ouder die achterblijft. Met de ouder wordt het protocol rouwverwerking besproken. Aan de ouder wordt gevraagd of de ouder het Protocol rouwverwerking op prijs stelt. Is er toestemming, dan gaat het Protocol in werking. Wanneer er op De Waterwilg een ouder overlijdt, hanteert De Waterwilg het protocol Rouwverwerking.

 

Klik hier voor de pdf van het protocol Rouwverwerking: Protocol Rouwverwerking