Pesten

Elke leerkracht van De Waterwilg heeft licentie A en is een gecertificeerde kanjertrainer. Daarnaast heeft De Waterwilg een gecertificeerde kanjercoach. De Waterwilg mag zich met trots een kanjerschool noemen. 

In het pestprotocol leggen wij vast hoe omgegaan wordt met pestgedrag. Dit pestprotocol is herzien, goedgekeurd en vastgelegd door zowel de ouder- als leerkrachten-geleding van de medezeggenschapsraad in het voorjaar van 2013.

Klik hier voor de pdf van het Pestprotocol: Pestprotocol – versie 2019