Ziek melden

Meldingen bij ziekte en dergelijke

Als uw kind ziek is, en daardoor niet naar school kan, stellen wij het op prijs als u dit zelf voor aanvang van de les doorgeeft aan de administratie. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 015-3105300. Ook kunt u uw zoon/dochter afmelden via de Social Schools app.

Daarnaast is het voor u als ouder verplicht om melding te maken van:

  • Kinkhoest, de school moet dit de G.G.D melden en dient de overige ouders te informeren, middels berichtgeving in de nieuwsbrief.
  • Overige kinderziektes.
  • Luizen, De Waterwilg wordt net zoals elke andere school in Nederland geconfronteerd met luizen. Hoofdluizen verplaatsen zich snel van hoofd naar hoofd. Op school hebben kinderen intensief contact met elkaar en het is daarom belangrijk vaak het haar van uw kind te controleren, zeker na schoolvakanties. Als u bij uw zoon/dochter hoofdluis constateert, geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de leerkracht en/of administratie. Zodra de leerling goed is behandeld tegen hoofdluis mag hij/zij weer naar school.