Ziek melden

Meldingen bij ziekte en dergelijke

Als uw kind ziek is, en daardoor niet naar school kan, stellen wij het op prijs als u dit zelf voor aanvang van de les doorgeeft aan de administratie. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 015-3105300. Ook kunt u uw zoon/dochter afmelden via de Social Schools app.

Daarnaast is het voor u als ouder verplicht om melding te maken van:

  • Kinkhoest, de school moet dit de G.G.D melden en dient de overige ouders te informeren, middels berichtgeving in de nieuwsbrief.
  • Overige kinderziektes.
  • Luizen, De Waterwilg wordt net zoals elke andere school in Nederland geconfronteerd met luizen. Op onze school is er een team van ouders, die u en ons helpen luizen te voorkomen. Dit team van ouders controleert na elke vakantie. De gang van zaken rondom de luizen hebben wij beschreven in het luizenprotocol. Het luizenprotocol vindt u op de site van De Waterwilg. Om de luizen nog beter te bestrijden kunt u op school een luizencape kopen.