Mediawijsheid

Er wordt op dit moment vanuit het ministerie van OCW gewerkt aan een nieuw curriculum (Curriculum.nu) en digitale geletterdheid is daar een onderdeel van. 
In het schooljaar van 2022-2023 wordt een studiedag ingepland om met het hele team een hernieuwde visie te vormen op het gebied van digitale geletterdheid. Daar zal ook een nieuw protocol uit voortkomen.