Mediawijsheid

Het team van De Waterwilg vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het internet.

Vandaar dat ervoor is gekozen om de kinderen van groep 5 en 6 mee te laten doen met het Diploma Veilig Internet. Met dit lespakket worden kinderen bewust gemaakt van de risico’s en het eigen handelen op internet. Diploma Veilig Internet is een lespakket om leerlingen in de klas op een speelse manier optimaal voor te bereiden op de gedigitaliseerde samenleving. Het pakket bestaat uit online en offline opdrachten, een game en een toets. Er worden diverse thema’s behandeld, zoals het verstrekken van privégegevens, chatten, e-mailen, downloaden en digitaal pesten.

Klik hier voor de pfd van het protocol Mediawijsheid: Mediaprotocol groep 4-8