Mediawijsheid

Het team van De Waterwilg vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het internet.

Vandaar dat ervoor is gekozen om de kinderen van groep 5 (voorheen was dit groep 6) mee te laten doen met het Diploma Veilig Internet. Met dit lespakket worden kinderen bewust gemaakt van de risico’s en het eigen handelen op internet. In acht hoofdstukken worden diverse thema’s behandeld, zoals het verstrekken van privégegevens, chatten, e-mailen, downloaden en digitaal pesten. Ook wordt via deze methode aandacht besteed aan de lichaamshouding achter de computer. Er wordt afgesloten met een online examen.

Marjolijn Duinker heeft de opleiding Post HBO opleiding voor media coach afgerond. Maike Kouwenhoven start met deze opleiding in het schooljaar 2016-2017. Jolijn van Zanten-Kester volgt de Master SEN opleiding met specialisatie cyberpesten.

Klik hier voor de pfd van het protocol Mediawijsheid: Mediaprotocol gr. 4-8 met Klasbord