Dyslexie

Wij vinden het als school belangrijk om voor leerlingen die hardnekkige problemen met lezen en spellen hebben een duidelijk beleid op papier te hebben. Leerkrachten, ouders en andere belangstellenden kunnen hier lezen op welke manier wij deze leerlingen begeleiden.

Klik hier voor het Dyslexiebeleid: Dyslexiebeleid