Protocollen Wet op de Privacy (AVG)

Klik hier voor het protocol van:

Privacyreglement Lucas Onderwijs

Protocol Cameratoezicht Stichting Lucas Onderwijs

Protocol sociale media Primair Onderwijs Lucas Onderwijs