Passend Onderwijs

Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen verwezen worden naar het speciaal (basis)onderwijs.

Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsplan en het zorgplan van De Waterwilg lezen.

Schoolondersteuningsprofiel De Waterwilg
Zorgplan 2022