Overstap PO-VO

Klik hier voor het tijdpad PO-VO: Tijdpad PO-VO 2019-2020
Het tijdpad biedt informatie die u nodig heeft om de overstap van De Waterwilg naar het VO goed te laten verlopen.