Overblijven

Geachte ouders,

RKBS De Waterwilg heeft een professionele, goed lopende overblijf.

De overblijf wordt georganiseerd door de administratie samen met het team van De Waterwilg en een overblijfcoördinator Rebecca van der Helm.

Wilt u uw kind(eren) gebruik laten maken van de vaste overblijf, dan kunt u de overeenkomst invullen en bij de administratie inleveren.

Ook is het mogelijk om incidenteel over te blijven op school.  U kunt uw zoon/dochter opgeven via het formulier incidentele overblijf (op onze website), via Social Schools of door een mail te sturen aan overblijf@dewaterwilg.nl.

De kosten voor het incidentele overblijven zijn 2 euro per keer.
U ontvangt hiervoor een factuur per mail aan het einde van het schooljaar.

Mocht u nog in het bezit zijn van een strippenkaart, kunt u deze nog gebruiken. U kunt u zoon of dochter via de mail opgeven en de strippenkaart meegeven aan uw zoon/dochter zodat zij deze zelf bij de administratie kunnen laten afstempelen.

Voor het afmelden van de overblijf kunt u een mail sturen aan overblijf@dewaterwilg.nl of telefonisch contact met ons opnemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de administratie. De formulieren zijn hier ook te verkrijgen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Karin Zwaveling


Documenten

Formulieren