Overblijven

Geachte ouders,

RKBS De Waterwilg heeft een professionele, goed lopende overblijf.
Deze overblijf wordt georganiseerd door de administratie samen met twee opgeleide dagcoördinatoren.

Op maandag 1 februari 2016 heeft de overblijf van De Waterwilg voor de tweede keer een Gouden Ster in ontvangst mogen nemen, uit handen van de heer Ed van Veen van TSO Voorbeeldschool. 

In 2014 werd de eerste Gouden Ster uitgereikt door de heer Ed van Veen.

Klik hier voor een impressie van de overblijf, overblijfouders en de uitreiking van de Gouden Ster in 2014:

Onderaan dee pagina treft u informatie aan met betrekking tot het overblijven.
Wilt u uw kind(eren) gebruik laten maken van de vaste overblijf, dan kunt u de overeenkomst invullen en bij de administratie inleveren.
Mocht u uw kind(eren) incidenteel willen aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde aanmeldingsformulier ‘incidentele overblijf’.
Wij verzoeken u om dit formulier in te leveren bij de administratie, uiterlijk vrijdagochtend voor de daarop volgende week.
U dient in het bezit te zijn van een strippenkaart waarop direct de betaling wordt afgestempeld.
Voor het afmelden kunt u het afmeldingsformulier gebruiken, of u kunt dit per mail doorgeven aan: overblijf@dewaterwilg.nl.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de administratie. De formulieren zijn hier ook te verkrijgen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Marijke Paap


Documenten

Formulieren