In de media

De Waterwilg: Samen in actie voor Oekraïne
Lees hier het artikel dat in NootdorpNU geplaatst heeft over onze actie voor Giro 555. NNU_april22-Waterwilg

#Co Think project
Lucas Onderwijs heeft een boek en film gemaakt met mooie praktijkvoorbeelden van scholen die vernieuwend bezig zijn. Deze voorbeelden worden genoemd ter inspiratie voor andere scholen. De Waterwilg staat erin met het #Co Think project, waarbij een nauwe samenwerking is ontstaan met scholen in Engeland, Denemarken, Finland en Zweden op het gebied van ICT en programmeren.
Kijk hier naar de presentatie van de leerlingen waarin zij onze school (in het Engels aan u voorstellen):
Meer informatie is te vinden bij het kopje ICT en digitale geletterdheid op deze website en op de website van Lucas Onderwijs: 
https://www.lucasonderwijs.nl/dekunstvanhetveranderen

Basisschool De Waterwilg haalt alles uit de kast voor verfilming eindmusical
Voor veel kinderen uit groep 8 is de eindmusical, de laatste maanden voor de zomervakantie, het hoogtepunt van hun basisschooltijd. Maar het coronavirus gooide dit jaar roet in het eten. Sommige basisscholen moesten een streep door de musical zetten, andere hebben een alternatief bedacht: de musicalfilm. https://www.omroepwest.nl/video/4058893/basisschool-de-waterwilg-haalt-alles-uit-de-kast-voor-verfilming-eindmusical

Sinterklaas in het glazen huis in Nootdorp
Sinterklaas bracht vrijdag een bezoek aan De Waterwilg in Nootdorp. Ze hadden hier een glazen huis voor de Sint ingericht zodat hij de kinderen toch kon ontmoeten. https://www.omroepwest.nl/video/4491140/sinterklaas-in-het-glazen-huis-in-nootdorp

Lucas Onderwijsprijs 2015 RKBS De Waterwilg
De jury heeft zich bij het nomineren van kandidaten voor de Lucas Onderwijsprijs PO 2015 laten leiden door de vraag “Welke scholen vallen op, als het gaat om het verwerkelijken van de speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan Lucasonderwijs 2014 – 2018?”
De Waterwilg laat zich kennen als een school waar een gedeelde visie op onderwijs leeft. Waar een gedeelde visie leeft op de rol die ICT kan spelen; niet om het onderwijs goed te maken, maar juist om het goede onderwijs te verstevigen. Waar ouders, in het gesprek over toekomstbestendig onderwijs, full partner zijn en waar de professional wordt aangesproken op zijn professionaliteit en inbreng bij het ontwerpen van onderwijs dat de kinderen in de 21ste eeuw verder brengt.

Het ontwerp van ons schoolgebouw
R.K. Basisschool de Waterwilg maakt deel uit van voorzieningengebied ’s Gravenhout in Pijnacker-Nootdorp. Dit gebied bevindt zich aan de noordrand van Nootdorp en wordt gevormd door een aantal basisscholen, een sporthal, een wijkcentrum en een clubgebouw. Het gebied is opgezet als een campus, waarbij de verschillende functies in losse volumes op het terrein zijn geplaatst. De gebouwen worden afgewisseld met bestaande bomenrijen, groen en verblijfspleinen. Hierdoor is een open structuur ontstaan met een dorps karakter. https://www.r4a.nl/projecten/rkbs-de-waterwilg/