Naschoolse opvang en peuteropvang

zie

Beste Ouders,

Kindercentrum ZieZoo is de kinderopvang partner van basisschool De Waterwilg. ZieZoo is  gevestigd in het dependance gebouw “De Buis”. In hetzelfde gebouw als school, naast de klaslokalen van school. Met eigen ruimten en een tweetal ruimten die wij in gezamenlijk gebruik hebben.
Wij bieden hier peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Peuteropvang

 • Voor kinderen van 2 – 4 jaar
 • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 08.00 – 19.00 uur
 • Vroege vogelopvang vanaf 07.00 uur mogelijk
 • 52 weken per jaar
 • Voorrang bij plaatsing De Waterwilg
 • Tarief (incl. lunch en luiers), u kunt kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Buitenschoolse opvang

 • Voor kinderen van 4 – 12 jaar
 • Na schooltijd tot 19.00 uur
 • Tijdens schoolvakanties 08.00 – 19.00uur
 • Voorschoolse opvang vanaf 07.00 mogelijk (tijdens schoolweken en/of vakantieweken)
 • 52 weken maandag t/m vrijdag
 • Alle studie- margedagen (op uw contractuele weekdagen) zijn in het tarief opgenomen
 • Tarief (incl. lunch op woensdag), u kunt kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Doorlopende ontwikkeling

Het past bij onze visie om als partner van de basisschool bij te dragen aan het plezier en de ontwikkeling van kinderen. Met de school werken wij nauw samen aan een doorlopende leerlijn. Dat wil zeggen dat het aanbod van school en van de buitenschoolse opvang/peuteropvang een samenhangend geheel vormt. Zo kunnen wij tijdens de BSO, activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de onderwijskundige onderwerpen die tijdens school aan bod komen. Op de BSO is dit uiteraard spelenderwijs.                                                                                                                                        

Ook zullen wij kijken of er voldoende animo is voor activiteiten voor alle schoolkinderen. De peuters bereiden we spelenderwijs voor op de schooltijd die komen gaat, vanuit de peuteropvang kan ook een kind van bijna 4 gaan wennen in de kleutergroepen van de Waterwilg. Dit maakt de start in het onderwijs een stukje makkelijker. In overleg met de ouders kunnen we een mondelinge overdracht doen, zodat de leerkracht al wat meer informatie heeft over het kind en hier op in kan spelen.

Kinderen groeien, zij ontwikkelen zich altijd. Bij ZieZoo spelen de kinderen, waardoor ze ontdekken en beleven, ook de allerjongsten. Rustig en spelenderwijs wordt elk kind gestimuleerd in een optimale ontwikkeling. In een huiselijke en vertrouwde omgeving waar een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij werken samen met het onderwijs vanuit onze visie dat zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers naast de ouder(s) een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het kind. Bij ZieZoo is het vooral heel gezellig. We zeggen niet voor niets  “Waar je groeit met plezier!”.

Voorrang school en BSO
Kinderen van de Waterwilg hebben voorrang bij plaatsing voor onze kinderopvang. Broertjes en zusjes kunnen in verschillende leeftijdsgroepen zitten met op leeftijd afgestemde activiteiten en workshops, maar zij zitten op 1 locatie. Wel zo makkelijk!

Meer informatie vindt u op onze website www.ziezoo.nl

Hier kunt u ook terugvinden wanneer onze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten geven wij uitleg over onze visie op kinderopvang, praktische zaken, openingstijden en tarieven. Ook kan u kennismaken met onze teamcaptain die verantwoordelijk is voor deze locatie en het aanspreekpunt is voor u en de school. De teamcaptain is volledig toegewijd aan deze BSO/Peuteropvang en staat ook regelmatig op de groep. Graag zetten wij ons, samen met ons team in, om uw kind een onvergetelijke BSO of Peuteropvang te bieden. Wij kijken er naar uit om nader met u kennis te maken.

ziezo

Kindercentrum ZieZoo

Marriëtte Swart Per Abildgaard
Voor meer informatie kunt u kijken op de site:   www.ziezoo.nl