Stand van zaken Kenia project

Op 12 juli 2002 gaf De Waterwilg het startsein voor het Keniaproject. Het ondersteunen van de Gandaschool. Wij hebben voor dit project gekozen, omdat wij onze leerlingen ervan bewust willen maken dat er veel kinderen op de wereld zijn, die het niet zo goed hebben als wij. Een van de rechten van het kind is het krijgen van onderwijs. In veel landen van de wereld is dit niet het geval.
De Waterwilg participeerde in 2002 in het Verkaartproject, een initiatief van het Haagse echtpaar Jan en Ans Verkaart. Het project sprak ons aan, omdat er een directe binding is met de school en er lage overheadkosten in het Verkaartproject waren.
Het Verkaart Development Project heeft een ontwikkeling doorgemaakt. De initiatiefnemers Ans en Jan Verkaart gaven aan dat zij gezien hun leeftijd, zich niet meer zo intensief konden in blijven zetten, zoals zij dat graag wilden.
De lagere scholen, de zgn. Primary schools zijn vanaf juni 2007 zelfstandig doorgegaan. De primary schools vallen nu onder een nieuwe stichting Tenda Pamoya Primary Education. Tenda Pamoya betekent: samenwerken.
De nieuwe stichting neemt vele dingen van de Verkaart organisatie mee, maar ziet ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te verankeren. Daarbij wordt er nog meer beschreven en gedaan vanuit de leefwereld in Kenia. Onderwijs, Gezondheid en lokale economie zijn de pijlers.

De MR en de OV hebben de formule van de nieuwe stichting onderschreven, zodat we als Waterwilg kunnen doorgaan met het werk op de Ganda school.
De nieuwe stichting heeft een bestuur, bestaande uit mensen die de afgelopen jaren vaak in Kenia zijn geweest en die allen een school in Kenia mentoren of sponsoren. Ook heeft de stichting Keniaanse werknemers in dienst zoals Samson Ndengwa, een oud hoofdonderwijzer. Hij is de schakel tussen de scholen en de sponsoren. Daarnaast is er Samuel Nyawa voor de bouwtechnische zaken en Susan Mutinde, voorkomend uit het Makenaproject voor de vrouwenzaken.
De Waterwilg betaalt, gelijk alle andere sponsoren aan de stichting € 500,- (zie www.tendapamoja.nl).

De sponsoring is daarbij een samenspel. In het verleden werden grote zaken volledig gesponsord, zoals het bouwen van de lokalen, de toiletten, de waterputten en het meisjeshuis. Projecten die nu gerealiseerd worden, gaan op basis van commitment. De ouders van de Ganda school doen daarbij ook hun bijdrage. Belangrijk is dat er met elkaar afspraken gemaakt worden. Hieronder wordt ingegaan op oude afspraken en nieuwe afspraken.

 

Stand van zaken Kenia project 2017 – 2018

Blijvende afspraken Ganda school

 • Het onderhouden van het meisjeshuis. In het huis wonen 3 meisjes, die op voorspraak van het oudercomité geselecteerd zijn. Zij ondersteunen in de groepen en volgen in de vakantie een opleiding. Deze opleiding geeft de meisjes de mogelijkheid om een studie tot leraar te starten. Het huis geeft de meisjes de zekerheid van een onderkomen.
 • Het onderhouden van het schoolgebouw, de shade, de goten en de watertanks.
 • Financieel ondersteunen van 1 leerkracht werkzaam in de Kindergarten.
 • Onderhouden van frequente contacten tussen sponsor, werknemer in Kenia en de Gandaschool.
 • Stand van zaken bijhouden aangaande Safety and Health en het up to date houden van de First Aid kit.
 • Extra lessen voor de leerlingen groep 8 na schooltijd , op zaterdag en in de vakanties.
 • Rapportage door de headmaster op de eerst dag van de maand via sms bericht.

 

Nieuwe afspraken voor de Ganda school

 • Sponsoring van Maria Peter voor haar opleiding ECDE, behalen van het diploma. Haar certificaat heeft zij onlangs behaald.
 • Vervanging van de goten.

Naast de Gandaschool, waar al heel veel gerealiseerd is, heeft De Waterwilg sinds 2012 in Kenia

een nieuwe sponsorschool, de Dzombo school. Op deze school moet nog veel gerealiseerd worden. Wij richten ons daarbij op kleinschaligere projecten.

 

Blijvende afspraken Dzombo school

 • Het onderhouden van het schoolgebouw en de toiletgroepen.
 • Onderhouden van frequente contacten tussen sponsor, werknemer in Kenia en de Dzombo school.
 • Verbeteren van de resultaten.
 • Extra lessen voor de leerlingen na schooltijd en op zaterdag.

 Nieuwe afspraken voor de Dzombo school

 • Plaatsing van Nukwasha Hamisi

 

Sponsorrekening: IBAN:  NL40 ABNA 0418 8702 84 Lucas Onderwijs inzake De Waterwilg Keniaproject Kenia.