Stand van zaken Busara project

10 jaar geleden 2004 is De Waterwilg gestart met het Makena project. Meisjes werden daarbij gesponsord zodat zij een vervolgopleiding konden volgen na de basisschool; de primary school.
Echter de jongens leerlingen van de Waterwilg gaven aan, dat zij het ook belangrijk vonden , dat jongens in Kenia na de primary school een kans kregen om door te studeren. Het zou daarbij zonde zijn, dat getalenteerde leerlingen van de sponsorscholen ; de Ganda en de Dzombo geen kans kregen.
In 2014 is het Busara project gestart. De Waterwilg heeft een oproep geplaats in de nieuwsbrief voor sponsoring van jongens.
Voorwaarde is dat deze jongens een goede KCPE* score halen.

*(The Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) is a certificate awarded to students after completing the approved eight-year course in primary education in Kenya. The examination is supervised by the Kenya National Examination Council (KNEC), an examining body in Kenya under the Ministry of Education. The subjects examined include Maths, English, Swahili, Social Studies)
Ouders van de Waterwilg staan garant voor dit traject. Zij worden via mailing of door bezoek van De waterwilg in Kenia op de hoogte gehouden.
De mailing vindt plaatst door de board van Tenda Pamoja in Kenia.
Tenda Pamoja is de netwerk organisatie waaronder de projecten van De Waterwilg vallen.
Leden van deze board; Samson Ndegwa, Samuel Nyawa en Susan Mutinde bezoeken de jongen, hun familie en doen verslag.
Dit verslag met foto’s wordt weer doorgezonden aan de sponsor.
De sponsor kan ook via mailing in contact komen met Tenda Pamoja.

Op dit moment worden er 2 jongens gesponsord.

Nicholus at mwenza mwenye secondary school Nyiro Nicholas Chopke
leerling van de Ganda school
Thans leerling van de Chirazi Boys High school
 foto busera Dalmas Lewa
oud leerling Ganda school
eerste jaar voorgezet onderwijs

Stand van zaken  Busara project 2016-2017 

De leerlingen en ouders hebben aangegeven, dat zij ook graag e.e.a. wilden betekenen voor jongens. Schooljaar 2013-2014 zijn wij daarom gestart met het Busara project. Busara betekent wijsheid en jongens met een sponsorschap. Dit project houdt in, dat er nu ook jongens gesponsord gaan worden.

Na een oproep in de nieuwsbrief was het mogelijk om de volgende 2 jongens te gaan ondersteunen:

Nicholas Chopke, oud leerling Ganda school:  derde jaar voortgezet onderwijs.
Dalmas Lewa, oud leerling Ganda school: eerste jaar voorgezet onderwijs

Sponsorrekening: IBAN:  NL40 ABNA 0418 8702 84 Lucas Onderwijs inzake De Waterwilg Keniaproject Kenia.