Op weg naar een gezonde school

 

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Op de Waterwilg worden veel activiteiten ingezet om gezond gedrag te stimuleren. Belangrijke thema’s voor De Waterwilg zijn ‘Welbevinden’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Bewegen en Sport’.

De Waterwilg wil op de eerste plaats een gezonde basisschool zijn op het thema ‘Natuur en Milieu’. Een school waar zoveel mogelijk leren, plezier en gezond bezig samengaan.

School werkt eraan om een Gezonde School te worden door inzet van activiteiten op vier verschillende pijlers: (1) educatieve programma’s, (2) signalering, (3) omgeving en (4) beleid.

Gezonde School is geen project of activiteit maar een werkwijze die planmatig en structureel wordt neergezet binnen school. Deze aanpak ondersteunt school om bij te dragen aan een goede gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers.

Er zijn verschillende thema’s waarop een school een Gezonde School kan worden. In de toekomst wil De Waterwilg mogelijk ook een Gezonde School worden op Welbevinden, Bewegen en Sport en Voeding. Hier voert school al verschillende activiteiten op uit.

Meer lezen over de Gezonde School en werken volgens de Gezonde School-aanpak zie Primair onderwijs | Gezondeschool.nl