Vensters Primair Onderwijs

Op de website http://www.scholenopdekaart.nl/ geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. De site geeft ook informatie over ouder- en leerlingtevredenheid, onderwijstijd en schoolklimaat & veiligheid. 

Voor iedere basisschool vindt u op deze site een eigen SchoolVenster. In dit SchoolVenster is informatie over de school verzameld. Waar nodig licht de school de gegevens toe. Zoek op schoolnaam, plaats of postcode en open het SchoolVenster van de school.

Bekijk het Schoolvenster van de Waterwilg