Oudervereniging

De oudervereniging organiseert activiteiten vanuit de school. De Oudervereniging (onder)steunt de school en ouders door:

  • Het assisteren bij activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, schoolexcursies, sportdag etc.;
  • 6x per jaar overleg te plegen met de directie, het team en de MR;
  • De jaarlijkse Ledenvergadering te verzorgen en de stukken hiervoor aan te leveren.

Zitting in de Oudervereniging hebben op dit moment: 

Esmeralda Cohen (Voorzitter)
Leontine Winkelhagen (Penningmeester)
Angela Steen-de Konink (Notulist)
Merel Overgaag
Liane Waling-Boot

Het bestuur van de Oudervereniging is bereikbaar via ov@dewaterwilg.nl

 Algemeen

ALV Agenda 14-10-2020
Notulen OV 08-05-2019
Notulen OV 30-03-2021

Begroting/ balans

OV De Waterwilg Begroting 2020-2021
OV De Waterwilg Schooljaar 2019 – 2020 Inkomsten en Uitgaven
Waterwilg-OV-financiele-begroting 2017-2018
Verklaring Kascommissie oudervereniging 2015-2016
Waterwilg-OV-financiele-begroting-2016-2017


Jaarverslagen

Waterwilg OV Activiteiten Jaarverslag 2019-2020
Waterwilg OV Activiteiten Jaarverslag 2018-2019
Waterwilg OV Activiteiten Jaarverslag 2017-2018
Waterwilg OV financieel verslag realisatie 2016 – 2017
Waterwilg OV Activiteiten Jaarverslag 2016-2017
Waterwilg OV-financieel-jaarverslag-realisatie-2015-2016