Leerlingenraad

Op De Waterwilg wordt gewerkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren. De leerlingenraad mag advies geven, meedenken en actief meehelpen om activiteiten te organiseren. 

De leerlingenraad bestaat uit 12 leerlingen. Zij worden gekozen voor de duur van één jaar. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen zich kandidaat stellen. Zij leggen aan hun eigen groep uit waarom zij graag in de leerlingenraad willen. De verkiezing wordt in de eigen groep gehouden onder leiding van de leerkracht.  

De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen met de directeur. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdag aan het einde van de dag.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school en leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de school bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De (bovenbouw) groepen hebben een ideeënbus. Ideeën vanuit de groepen worden besproken.
 • Het team en directie kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar het team en de Medezeggenschapsraad.
 • De tevredenheidspeiling leerlingen wordt besproken.

Op welke manier kan de leerlingenraad actief betrokken zijn?

 • Het helpen met de organisatie van het 20-jarig jubileum van de school.
 • De groepen bij langs gaan om informatie te delen met alle leerlingen.
 • Het schrijven van teksten in de plaatselijke krant.
 • Het aankondigen van de projectweek door het maken van posters.
 • Het meehelpen met de organisatie van spelletjes.
 • Activiteiten organiseren voor een goed doel.
 • De oudervereniging meehelpen bij de zomermarkt.

 

Leerlingenraad 2019-2020

 

Groep 5A:           Alexander Wens

Groep 5B:           Orfeas Moustakas

Groep 5C:           Lisa Pronk

 

Groep 6A:           Rowen Zuijdgeest

Groep 6B:           Sverre van der Zon.

Groep 6C:           Izzy van der Sande

 

Groep 7A:           Finn van der Kooij                                         

Groep 7B:           Fiene Lentjes

Groep 7C:           Tristan Woudenberg

 

Groep 8A:           Jayden Hoenke

Groep 8B:           Joep Winkelman

Groep 8C:           Stef Nederlof