Klasouders

In voorgaande schooljaren gebruikten wij de term contactouder. De term klasouder vinden wij echter nog beter bij onze omschrijving. Het begrip klasouder kan als volgt omschreven worden:

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

 Werving klasouders

In de laatste week van het oude schooljaar of in de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. .

Hieronder treft u een overzicht aan van de klasouders van het schooljaar 2018-2019.  De school zal de klasouders uitnodigen. Er zal besproken worden wat wel en wat niet verwacht wordt van een klasouder. De bijeenkomst voor alle klasouders zal plaatsvinden op woensdag 19 september.

Tijdens de informatieavond, kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2018-2019

1-2a Debbie von Oven en Bianca Oudshoorn 
1-2b Yoshila Lachman en Laura Bruijns 
1-2c    Mascha Hooijmans en Jessica Lispet
1-2d  Yvonne Gerritsen en Wendy van der Burg
1-2e Renske Rodenburgh en Miranda Ardts
1-2f Rosina Hoenderdos en Marieke Hendriks
1-2g Ariana Hooijmans en Jacqueline van den Akker
3a Nathalie Vink
3b Delia de Lange en Jolanda van der Sman
3c Christina de Rochemont
4a Patty van de Ban 
4b Brenda van den Berg en Vanessa van der Zwan
4c Salina Sluijtman
5a Arianne de Winter en Angelique van den Boogaardt
5b Liana Hak en Monique Hogervorst
5c Marianne Meertens
6a Renilde van Winden en Titia Waaijer
6b Nadine van der Wiele en Kim Jaspers 
6c Marieke van Winden en Merel Eilander
7a Astrid Loskamp- de Lange en Sonja Wiersinga
7b Brigitte Nootenboom
7c Helma Tetteroo en Nanda van Veldhuizen
8a Renata Bakker
8b Anneke Wieman
8c Monique van de Sande