Klasouders

In voorgaande schooljaren gebruikten wij de term contactouder. De term klasouder vinden wij echter nog beter bij onze omschrijving. Het begrip klasouder kan als volgt omschreven worden:

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

Werving klasouders

In de laatste week van het oude schooljaar of in de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de klasouders van het schooljaar 2019-2020. De school zal de klasouders uitnodigen. Er zal besproken worden wat wel en wat niet verwacht wordt van een klasouder. 

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2019-2020

Groep Klasouder
1-2a Mariska Schoenmakers en Wendy van der Burg
1-2b Yoshila Lachman
1-2c    Jessica Lispet en Vanessa van Duijn
1-2d  Bianca Hoogweg en Yvonne Gerritsen
1-2e Renske Rodenburgh en Miranda Ardts
1-2f Paula Beekman en Gillian Roeten
1-2g Jaqueline van den Akker en Charlotte Drohm
3a Rosina Hoenderdos
3b Debbie von Oven en Bianca Oudshoorn
3c Marlies van de Sande en Simone Winkelman
4a Claudia Evers en Brenda Dezentjé Hamming
4b Christina de Rochemont
4c Delia de Lange en Jolanda van der Sman
5a Salina Sluijtman
5b Patty van de Ban 
5c Brenda van den Berg en Vanessa van der Zwan
6a Marianne Meertens
6b Monique Hazebroek-Hogervorst en Liane Hak
6c Arianne de Winter en Angelique van den Bogaardt
7a Aisha Hesselink
7b Marieke van Winden en Merel Eilander
7c Nadine van der Wiele-Vos en Marjan van der Hoek 
8a Helma Tetteroo en Nanda van Veldhuizen
8b Brigitte Nootenboom
8c Sonja Wiersinga