Klasouders

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

Werving klasouders

In de laatste week van het schooljaar kunt u zich melden bij de leerkracht als u interesse heeft om klasouder voor het nieuwe schooljaar te worden. In de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. Indien er meerdere aanmeldingen zijn, wordt er geloot.

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2022-2023

Groep Klasouder
1-2a Mariska Schoenmakers en Wai-On Man
1-2b Ingrid van Deutekom en Cindy Miog
1-2c    Vanessa Heemskerk en Janine Hol
1-2d  Wendy Goeman
1-2e Jirska van Leeuwen en Ashley van Dulmen
1-2f Shuk Yee Li en Cleo Koens
1-2g Katja Ruesen en Joyce Belt
3a Yvette van der Zijden en Caroline Timmermans
3b Nicole van Beelen en Nathalie van den Dries
3c Karen van der Salm
4a Claudia Evers en Bianca Hoogweg
4b Jolanda van der Sman 
4c Violet Borneman
5a Vanessa Heemskerk en Jessica Lispet
5b Bianca Hoogweg
5c Wendy van der Burg
6a Vanessa Noordam
6b Rosina Hoenderdos en Dusty Roeten
6c Helen Janssen
7a Ilona Heijmans
7b Delia Badoux en Jolanda van der Sman
7c Brenda Dezentjé Hamming
8a Wenda van Vliet
8b Aisha Hesselink
8c Salina Sluijtman