Klasouders

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

Werving klasouders

In de laatste week van het schooljaar kunt u zich melden bij de leerkracht als u interesse heeft om klasouder voor het nieuwe schooljaar te worden. In de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. Indien er meerdere aanmeldingen zijn, wordt er geloot.

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2021-2022

Groep Klasouder
1-2a Shuk Yee Li en Mariska Schoenmakers
1-2b  Angelique Wichers en Ingrid van Deutekom
1-2c    Nicole van Beelen en Nathalie van den Dries
1-2d  Barbara Giro en Annette Vermeulen
1-2e Marianne Zuijdgeest en Miranda Ardts
1-2f Yvette van der Zijden en Gillian Roeten
1-2g Joyce Belt en Lisanne Vermeulen
3a Jolanda van der Sman
3b Violet Borneman
3c Renske Bronk
4a Wendy van der Burg
4b Bianca Hoogweg
4c Vanessa Heemskerk en Jessica Lispet
5a Rosina Hoenderdos en Dusty Roeten
5b Ellen Hoogenraad
5c Helen Janssen
6a Delia Badoux en Jolanda van der Sman
6b Brenda Dezentjé-Hamming en Monique Legdeur
6c Christina de Rochemont
7a Alexander Heeren
7b Salina Sluijtman-Evers
7c Aisha Hesselink
8a Marianne Zuijdgeest
8b Liana Hak
8c Angelique Samsuri – van den Boogaardt