Klasouders

In voorgaande schooljaren gebruikten wij de term contactouder. De term klasouder vinden wij echter nog beter bij onze omschrijving. Het begrip klasouder kan als volgt omschreven worden:

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

 Werving klasouders

In de laatste week van het oude schooljaar of in de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. .

Hieronder treft u een overzicht aan van de klasouders van het schooljaar 2017-2018.  De school zal de klasouders uitnodigen. Er zal besproken worden wat wel en wat niet verwacht wordt van een klasouder. De bijeenkomst voor alle klasouders zal plaatsvinden op woensdag 7 september.

Tijdens de informatieavond, kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2017-2018

1-2a Esmeralda Cohen en Debbie von Oven
1-2b Miranda Ardts en Yoshila Lachman
1-2c    Mascha Hooymans en Patricia van der Sman
1-2d  Jolanda van der Sman en Delia de Lange
1-2e Annemieke Scheenstra en Renske Rodenburgh
1-2f Rosina Hoenderdos en Kim van de Meer
1-2g Jacqueline van den Akker en Arina Hooijmans
3a Salina Sluijtman
3b Patty van de Ban
3c Brenda van den Berg en Vanessa van der Zwan 
4a Monique Hogervorst en Liana Hak
4b Marianne Meertens 
4c Marijke Andela en Angelique van den Boogaardt
5a Merel Eilander en Marieke van Winden
5b Renilde van Winden en Titia Waaijer
5c Nadine Vos- van der Wiele en Kim Jaspers
6a Natalie Verschoor
6b Helma Tetteroo en Nanda van Veldhuizen
6c Myra Stoll
7a Lydia Fokke en Anneke Wieman
7b Renata Bakker
7c Monique van de Sande
8a Corinne Bleckman
8b Simone Roeten
8c Amy Hauser