Klasouders

In voorgaande schooljaren gebruikten wij de term contactouder. De term klasouder vinden wij echter nog beter bij onze omschrijving. Het begrip klasouder kan als volgt omschreven worden:

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudervereniging zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag en thema-avonden. Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats met de directeur en/of een lid van het management team.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen.

Werving klasouders

In de laatste week van het oude schooljaar of in de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de klasouders van het schooljaar 2019-2020. De school zal de klasouders uitnodigen. Er zal besproken worden wat wel en wat niet verwacht wordt van een klasouder. 

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.

Klasouders schooljaar 2020-2021

Groep Klasouder
1-2a Nicole v.d. Hoeff en Debbie von Oven-Kuilenburg
1-2b Claudia Evers en Angelique Wichers
1-2c    Nicole van Beelen en Nathalie van den Dries
1-2d  Renske Bronk en Vanessa van der Zwan
1-2e Marianne Zuijdgeest en Jolanda van der Sman
1-2f Yvette van der Zijden en Katja Ruesen
1-2g Lisanne Vermeulen en Ingrid Damen
3a Wendy van der Burg
3b Bianca Hoogweg en Kelly Nieuwenburg
3c Annemarie Veltkamp 
4a Debby von Oven-Kuilenberg en Bianca Oudshoorn
4b Helen Janssen
4c Rosina Hoenderdos
5a Christina de Rochemont
5b Jolanda van der Sman en Delia Badoux
5c Brenda Dezentjé Hamming en Monique Legdeur
6a Salina Sluijtman
6b Brenda Zech, Vanessa van der Zwan en Emily Jonkers
6c Patty van den Ban
7a Marianne Meertens en Kim van der Haar
7b Angelique van den Boogaardt en Arianne de Winter-Post
7c Liana Hak en Monique Hogervorst
8a Nadine van der Wiele
8b Titia Waayer-Lugtigheid
8c Merel Eilander en Marieke van Winden