Inspectie

 

Inspectiebezoek 15 september 2015

Op 15 september kwam De heer Raktoe op bezoek in het kader van de 4 jaarlijkse inspectie onderwijs op basisscholen.

De inspectie visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Van te voren had de inspectie aangegeven wat er toegestuurd moest worden en welke items er aan bod moesten komen. Voor de zomervakantie stuurden wij aan de inspectie:
– Ontwikkelingsperspectieven op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen
– Schoolveiligheidsplan.
Na de vakantie kwamen daarbij:
– De lesroosters
– De vragenlijst uitgereikt door de inspectie, met vragen rondom de 10 kernwaarden
– Het bezoek rooster.

Dhr. Raktoe is van 8.00 uur tot 17.00 uur op school geweest. Hij heeft daarbij een bezoek gebracht aan de Kangoeroegroep, de SEN groep, een kleutergroep, groep 4 en groep 7. Ook hebben er gesprekken plaats gevonden met ouders, leerlingen, teamleden en het management.
De Inspecteur oordeelde op alle onderdelen met “GOED”. Super trots zijn wij op deze beoordeling!

Klik hier voor het inspectierapport: Uitkomsten inspectierapport De Waterwilg

Inspectiebezoek 2011

Dinsdag 6 september 2011 heeft De Waterwilg bezoek gehad van mijnheer De Heer, inspecteur van het onderwijs. Dit bezoek was een zogenoemd 4-jaarsbezoek. Een 4-jaarsbezoek vindt plaats als een school een basisarrangement heeft gekregen. Scholen in een basisarrangement zijn scholen die naar verwachting presteren.

Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de intern begeleiders en de directie van de school. Centrale gespreksonderwerpen bij dit bezoek zijn: de (leer)opbrengsten, de interne leerlingenzorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Belangrijke documenten werden door de inspecteur ingelezen en daarna volgde een rondleiding door de school. Vervolgens werden groepsplannen en individuele handelingsplannen besproken.

Eindconclusie: De inspectie is zeer tevreden over onze kwaliteitszorg, de eindopbrengsten en over de interne leerlingenzorg.

Klik hier voor het Inspectierapport in PDF formaat >