Benoeming nieuwe directeur

Geachte ouders en leerlingen,

In de maanden februari en maart heeft de benoemingsadviescommissie (BAC) in alle rust en radiostilte hard gewerkt aan haar belangrijke taak, een goede opvolger te vinden voor onze directeur Marijke Paap.

Het opstellen van het profiel en de advertentietekst, het plaatsen van de advertentie, de selectie van de brieven, het voeren van gesprekken waren belangrijke activiteiten waarmee we druk doende waren. Gaandeweg kregen wij het vertrouwen als commissie een gedeeld profiel voor ogen te hebben en raakten wij in contact met een kandidaat, die wel heel erg nauw aansloot bij hetgeen wij voor ogen hadden.

Wij zijn dan ook blij dat we jullie kunnen laten weten dat – op unanieme voordracht van de BAC – mevrouw Karin Zwaveling benoemd zal worden tot directeur van onze school per 1 augustus 2018.

Mevrouw Zwaveling is sinds 2011 directeur van Nutsschool Laan van Poot (ook Lucas) en heeft daar veel ervaring opgedaan die ze nu wil gaan inzetten voor De Waterwilg. Daarvoor was zij adjunct-directeur, Intern Begeleider en leerkracht (in alle groepen van de basisschool) op diverse andere scholen. Zij is gehuwd en is moeder van drie dochters (op het VO en op de basisschool) en vol van ambitie.

In overleg tussen mevrouw Paap en mevrouw Zwaveling zal gezorgd worden voor een warme overdracht van de werkzaamheden, waarvan een spoedige kennismaking met het team zeker deel uit zal maken, evenals de introductie van mevrouw Zwaveling bij de leerlingen en de ouders.

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de leerlingen, die input hebben geleverd voor het profiel van de nieuwe directeur: dat heeft ons echt geholpen bij onze zoektocht.

Wij kijken terug op een mooie periode van samenwerking en bedanken ook u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet namens de leden van de BAC,

Stefan Monnink
Ben Kiekebeld
Marjolein Duinker
Agneta Tuijl
Mariska Hakvoort
Joost Pijpers,

Henk Wanders (voorzitter)

Geplaatst in nieuws