ICT

ICT op de Waterwilg

In het schooljaar 2019-2020 gaan wij ons verder ontwikkelen op het gebied van ICT. Zo nemen wij deel aan het internationale project #Co-think, waarbij een nauwe samenwerking is ontstaan met scholen in Engeland, Denemarken, Finland en Zweden op het gebied van ICT en programmeren. Het tablet onderwijs heeft zijn plek gekregen binnen De Waterwilg. Hierbij maken wij gebruik van Snappet, waarbij de ontwikkeling van de leerlingen dagelijks wordt gevolgd. Dit geeft de mogelijkheid om ieder moment in het jaar een meting te kunnen doen en kinderen waar nodig bij te sturen. De kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces doordat zij direct feedback krijgen op hun werk. Daarnaast bespreken de leerkrachten de resultaten op regelmatige basis met de leerlingen zelf. Ouders kunnen via een unieke code inloggen in het ouderdashboard om zo op de hoogte te blijven van de resultaten van hun zoon/dochter. Uiteraard besteden wij ook voldoende aandacht aan bewegend leren en wordt de fijne motoriek goed in de gaten gehouden.
In de groepen 5 t/m 8 werken wij met een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. Bij de verwerking van de leerstof worden verschillende digitale presentatievormen gebruikt, zodat alle 21st Century skills een plekje krijgen binnen het onderwijs. De 21st Century Skills bestaan uit vaardigheden op het gebied van kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT- basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.  In ieder leerjaar komt leren programmeren aan bod. Dit wordt gedaan door middel van programmeergames en robots zoals de BeeBot, de M-bot en de Makey Makey. Hiernaast maken wij op De Waterwilg gebruik van Seppo om GPS-speurtochten uit te zetten zodat de leerlingen de omgeving kunnen ontdekken of opdrachten rond een bepaald thema kunnen uitvoeren. Ook maken we gebruik van CoSpaces, een programma waarmee leerlingen in een zelfgebouwde VR-omgeving een spel kunnen spelen of een verhaal kunnen programmeren. In oktober 2015 mocht De Waterwilg de Lucasonderwijsprijs Primair Onderwijs 2015 in ontvangst nemen. De Lucas Onderwijs Prijs is een impuls voor ontwikkeling en innovatie.

Klik hier voor de link naar Snappet: http://nl.snappet.org/

Klik hier voor de link naar #Co-think:  https://www.co-think.eu/learnathon-2