Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich ten doel de school waar mogelijk te steunen bij de vervulling van haar taken en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De Oudervereniging (onder)steunt de school en ouders door:

  • Mee te denken en te overleggen over zaken zoals hoe om te gaan met de sfeer, de omgangsvormen en de normen en waarden binnen de school;
  • Het organiseren van of assisteren bij activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, schoolexcursies, sportdag etc.;
  • De samenwerking tussen school en ouders te bevorderen door regelmatig overleg te plegen met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen  betreffen;
  • De jaarlijkse Ledenvergadering te verzorgen, mee te denken en te overleggen over maatregelen, die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen op de routes van en naar school.

Zitting in de Oudervereniging hebben op dit moment: 

Joyce Loggers (Voorzitter)
Leontine Winkelhagen (Penningmeester)
Angela de Koning (Notulist)
Claudia van Paridon
Edwin Bleckman
Arlette Hennipman
Eline van Zijp
Merel Overgaag
Manon van Golverdingen- Weber

 

 

Het bestuur van de Oudervereniging is bereikbaar via ov@dewaterwilg.nl

 

 Algemeen

OV VERSLAG 13-09-2017
OV VERSLAG 14-03-2017
OV VERSLAG 01-02-2017
OV VERSLAG 23-05-2016
OV VERSLAG 01-02-2016

Verslag Algemene Ledenvergadering 1 oktober 2015
Agenda Algemene Leden Vergadering 1 oktober 2015

Begroting/ balans

Waterwilg-OV-financiele-begroting 2017-2018
Verklaring Kascommissie oudervereniging 2015-2016
Waterwilg-OV-financiele-begroting-2016-2017

Waterwilg-OV-financiele-begroting-2015-2016

Jaarverslagen

Waterwilg OV financieel verslag realisatie 2016 – 2017
Waterwilg OV Activiteiten Jaarverslag 2016-2017
Waterwilg OV-financieel-jaarverslag-realisatie-2015-2016
Waterwilg OV activiteiten jaarverslag 2015-2016